Watersport Vereniging NoorderplassenWest


Voor onze leden:


Berichten:


12 maart 2014:

Op woensdag 16 april as. is er in ons clubhuis een Algemene Leden Vergadering. De agenda is 9 april via mail  aan onze leden  toegezonden. De jaarstukken zijn op de vergadering aanwezig.
4 maart 2014:

Inmiddels heeft een ieder van u de nota voor het nieuwe seizoen ontvangen. Deze dient voor 31 maart 2014 op onze rekening te zijn bij geschreven. Pas dan mag u gebruik maken van de door u gehuurde ligplaats. Door het betalen van de nota gaat u akkoord met onze statuten, verenigings reglement en de ligplaats overeenkomst.

Deze worden u op verzoek toegezonden door onze secretaris .

Indien u vorig seizoen wel over een ligplaats beschikte en voor het seizoen 2014-2015 niet heeft opgezegd en nog geen nota ontvangen heeft, neem dan a.u.b. contact op met onze secretaris: secretariaat@wsvnoorderplassenwest.nl 


Foto’s van diverse evenementen: https://plus.google.com/photos/101284382281319348617/albums?banner=pwaINFORMATIE:


Lid worden zonder ligplaats kan altijd.

Ligplaatsen uitsluitend voor leden (18+) die (toekomstige) bewoners zijn van Noorderplassen.


Locatie: 


Steigers / ligplaatsen:


Inschrijfformulier en voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Informatie en aanvragen: secretariaat@wsvnoorderplassenwest.nl—————